Een massage kan een grote invloed uitoefenen op het lichaam en de geest. Er komen steeds meer onderzoeken en de inzichten van de effecten van massage nemen nog steeds toe. Door deze massage:

  • neemt de doorbloeding van het weefsel toe waardoor afvalstoffen beter afgevoerd kunnen worden en voedingstoffen (en zuurstof) beter aangevoerd kunnen worden.
  • verbetert de toe -en afvoer van weefselvloeistoffen, zoals de lymfe.
  • wordt de permeabiliteit (doorlaatbaarheid) van de vaatwand verhoogd. Doordat de capillairen verwijden wordt de doorbloeding in dat capillaire gebied groter. Doordat de hoeveelheid bloed dat doorstroomt echter niet toeneemt, wordt de doorstroming langzamer, waardoor de uitwisseling van stofwisselingsproducten beter mogelijk is.
  • wordt de stofwisseling verbeterd, dit als gevolg van de combinatie van de drie voorgaande genoemde effecten op een massage. Een betere arteriële circulatie, een betere drainage van de veneuze en lymfecirculatie en een betere doorlaatbaarheid van stoffen.
  • wordt de spierfunctie verbeterd. De doorbloeding van de spieren neemt toe en de massage heeft tevens invloed op de spiertonus (spanning van de spier). Door fricties toe te passen kunnen hardnekkige spierknopen (myogelosen) behandeld worden en wordt de afvoer van afvalproducten uit de spieren en (spier)weefsel gestimuleerd.
  • Indien er rek-technieken worden toegepast, worden bindweefsel en gewrichten gestimuleerd, waardoor je meer ruimte en mobiliteit gaat ervaren.
  • neemt het welbevinden toe. Het heeft invloed op, het algemene krachtgevoel, vermoeidheid, de (verdieping van) ademhaling en de slaapbevordering. Daarnaast heeft deze massage een positieve uitwerking op je stemming  en op je psyche. Door de massage ontstaat een invloed op het vegetatieve zenuwstelsel en de hierdoor de klieren van interne secretie (zoals de hormonen). De hypofyse is een van de belangrijkste klieren in ons lichaam en kan een grote invloed uitoefenen op hoe wij ons voelen. Dit geldt natuurlijk ook voor de beïnvloeding van het limbische systeem. Het limbische systeem een groep structuren in de hersenen die betrokken zijn bij emotie, motivatie, genot en het emotioneel geheugen.